Centru de Cercetare "Sisteme Inteligente"

https://erris.gov.ro/ISRC

Plarforma ERRIS Centrul de cercetare Sisteme Inteligente

Centrul de Cercetare “Sisteme Inteligente” (CCSI) este o unitate de cercetare în cadrul Universității Aurel Vlaicu din Arad, constituită pentru atingerea excelenței academice în domeniile de cercetare de competență. Centrul cuprinde în structura sa cadre didactice universitare, cercetători, doctoranzi şi studenţi de la programele de master şi licenţă.

Domeniul fundamental de cercetare este Automatizări și Sisteme Inteligente, având următoarele direcții de cercetare: teoria sistemelor, sisteme automate, modelare și simulare, sisteme și circuite inteligente (domeniu de cercetare definitoriu); inteligență computațională și de inspirație biologica; sisteme de transport inteligente; pancreasul artificial; energii regenerabile.

Scopul Centrului este de a desfăsura activități de cercetare, de a atinge și menține excelența în domeniile în care este recunoscut, de a sprijini activitățile de formare universitară și post-universitară în automatică, informatică aplicată și domenii conexe, de a se afirma pe plan național și internațional în domeniul cercetărilor de vârf în domeniile de cercetare de competență.

Centrul va aduce beneficii membrilor săi prin proiecte de cercetare comune cu alte centre, schimburi de programe, publicații comune și propuneri de granturi EU și cu alte tari. Centrul va facilita accesul partenerilor industriali la noile tehnologii și va furniza aplicații și servicii noi. Centrul CCSI lucrează în accord cu normele de etica din EU și practicile de management ISO.