Centru de Cercetare în Sisteme Inteligente

Coordonatorul Centrului de Cercetare în Sisteme Inteligente

Sediul Centrului de Cercetare în Sisteme Inteligente

  • Corp M, etaj 3, sala 321

Colectivul Centrului de Cercetare în Sisteme Inteligente

Nr.crt

Numele si prenumele

Gradul didactic

Poziția in CCT-FV

link

1

Bălaș Valentina

Prof.univ.

director

CV(RO)

Lucrări

2

Bălaș Marius

Prof.univ.

membru

CV(RO)

Lucrări

3

Muller Valentin

Conf.univ.

membru

CV(RO

Lucrări

4

Conf.univ.

membru

CV(RO)

Lucrări

5

Șef lucr.

membru - secretariat

CV(RO)

Lucrări

6

Șef lucr.

membru

CV(RO)

Lucrări

7

Șef lucr.

membru

CV(RO)

Lucrări

Dotări    Teme si domenii de interes

    În cadrul Centrului de Cercetare în Sisteme Inteligente al Facultaţii de Inginerie, cercetarea ştiintifică are un caracter interdisciplinar, fiind orientată pe mai multe direcţii, pe baza planurilor anuale întocmite la nivelul Facultății de Inginerie.