Cadre didactice

Lista disciplinelor pentru cadre didactice asociate în anul universitar 2023 2024

2023-2024 - Ore pentru titulari


Teme prelegeri concurs post 06.07.2023

Lista disciplinelor pentru cadrele didactice asociate 2022-2023

Calendar concurs cadre didactice asociate 2022-2023

Teme prelegeri concurs post 06.07.2022

CONSILIUL FACULTĂȚII

 1. Conf.univ.dr. BUCEVSCHI ADINA

 2. Conf.univ.dr. MULLER VALENTIN DAN

 3. Conf.univ.dr. GLĂVAN DAN OVIDIU

 4. Șef de lucrări dr. NEGRILĂ RADU IULIAN

 5. Conf.univ.dr. FOGORAȘI MAGDALENA- SIMONA

 6. Prof.univ.dr. POPA ALEXANDRU

 7. Șef de lucrări dr. BABANATIS THEOHARIS

 8. Șef de lucrări dr. BABANATIS-MERCE ROXANA-MIHAELA

 9. Șef de lucrări dr. GEROCS ATTILA

 10. Șef de lucrări dr. WISZNOVSZKY ELENA STELA

 11. Prof.univ.dr. MOTICA ADRIANA MINERVA

 12. Șef de lucrări dr. CULDA LAVINIA IOANA

 13. student Oros Damaris

 14. student Nagy Pavel-Flavius

 15. student Comloșan Bianca-Adelina

 16. student Țîrlea Grigorie Casian

 17. student Corbăceri Caius

1. Comisia pentru curriculum și calificări univesitare:

  Conf.univ.dr.ing. GLĂVAN Dan Ovidiu - Preşedinte

  Ș.l.univ.dr.ing. BICEVSCHI Adina

  Prof.univ.dr.ing. BĂLAȘ Valentina Emilia

  Student MOȚ Ioana-Mărioara

  2. Comisia pentru consiliere și orientare profesională:

   Prof.univ.dr.ing. RADU Ioan - Preşedinte

   Ș.l.univ.dr.ing. GAL Lucian Petru Ioan

   Ș.l.univ.dr.ing. MNERIE Corina Anca

   3. Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității:

    Ș.l.univ.dr.ing. PUSTIANU Monica - Preşedinte

    Ș.l.univ.dr.ing. CULDA Lavinia

    Ș.l.univ.dr.ing. BABANATIS Theoharis

    Student Nicoleta-Simona MATEI

    4. Comisia pentru etică universitară, deontologie profesionalăși antiplagiat:

     Prof.univ.dr.ing. RADU Ioan - Preşedinte

     Prof.univ.dr.ing BĂLAȘ Valentina

     Ș.l.univ.dr.ing. JITARU Laurențiu

     5. Comisia de audit intern a procesului de învățământ și cercetare:

      Prof.univ.dr.ing.ec. BARBU Ionel - Preşedinte

      Prof.univ.dr.ing. BĂLAȘ Marius Mircea

      Ș.l.univ.dr.ing. MNERIE Corina Anca

      6. Comisia de orar și programarea examenelor:

       Ș.l.univ.dr.ing. BUCEVSCHI Adina - Preşedinte

       Ș.l.univ.dr.ing. CULDA Lavinia

       Ș.l.univ.dr.ing. KOMIATY Andrei

       Ș.l.univ.dr.ing. DEMIAN Dorin

       Ș.l.univ.dr.ing. NEGRILĂ Radu Iulian

       Ș.l.univ.dr.ing. WISZNOVSZKY Elena Stela

       As.univ.drd.ing. Daniel ALEXUȚĂ

       Student CHIRA Mario

       7. Comisia de monitorizare, revizuire și actualizare a planului de învățământ:

        Ș.l.univ.dr.ing. WISZNOVSZKY Elena Stela - Preşedinte

        Ș.l.univ.dr.ing. TĂNĂSOIU Aurelia

        Ș.l.univ.dr.ing. KOMIATY Andrei

        Student CIULE Adina-Maria

        8. Comisia ALUMNI:

         Conf.univ.dr.ing. Tiberiu MĂNESCU - Preşedinte

         Prof.dr.ing. MOȚICA Adriana

         Ș.l.univ.dr.ing. ec. JITARU Laurențiu Mihai

         Ș.l.univ.dr.ing. BABANATIS Theoharis

         9. Comisia de burse:

          Ș.l.univ.dr.ing. BUCEVSCHI Adina - Preşedinte

          Ec. ȘTRENGAR Violeta

          Student SEMIREA Ciprian Dumitru

          Student GHIȚĂ Sergiu

          Student MOȚ Ioana-Mărioara

          10. Comisia de selecție -evaluare ERASMUS+:

          Conf.univ.dr.ing. GLĂVAN Dan Ovidiu - Preşedinte

          Conf.univ.dr.ing. FOGORASI Magdalena

          Conf.univ.dr.ing. MULLER Valentin

          11. Comisia pentru relații internaționale:

           Prof.univ.dr.ing. BĂLAȘ Valentina Emilia - Preşedinte

           Conf.univ. dr. ing. GLĂVAN Dan Ovidiu

           Conf.univ. dr ing. FOGORASI Magdalena

           12. Comisia pentru proiecte și revistă

            Conf.univ. dr. ing. SÎRGHIE Cecilia - Preşedinte

            Ș.l.univ.dr.ing. MICȘA Adriana

            Ș.l.univ.dr.ing. KOMJATY Andrei

            Ș.l.univ.dr.ing. WISZNOVSZKY Elena Stela

            Ș.l.univ.dr.ing. CULDA Lavinia

            13. Comisia de echivalare a notelor în fişele de diferenţă

             Conf. univ. dr. ing. GLĂVAN Dan-Ovidiu - Preşedinte

             Prof. univ. dr. ing. ec. POPA Alexandrupentru programele IEI; TDPT şi TTC

             Prof. univ. dr. ing. BĂLAŞ Valentina-Emilia pentru programul AIA

             Ș.l.univ.dr.ing. GAL Lucian-Petru-Ioan pentru programul TCM

             Ș.l.univ.dr.ing. NEGRILĂ Radu pentru programul AR

             14. Responsabil protecția muncii – Facultatea de Inginerie

              Ș.l.dr.ing. CRIȘAN George-Cătălin