Departament AIITT - Automatizări, Inginerie Industrială, Textile și Transporturi

Director de departament

  • Conf.dr.ing. MULLER VALENTIN DAN

Consiliul departamentului

  • Conf.dr.ing. BUCEVSCHI ADINA
  • Ş.l.dr.ing. BABANATIS-MERCE ROXANA-MIHAELA
  • Ş.l.dr.ing. NEGRILĂ RADU IULIAN
  • Ș.l.dr.ing. JITARU LAURENTIU MIHAI
  • Ş.l.dr.ing. WISZNOVSZKY ELENA STELA


Cadre didactice titulare

Nr. crt.
Foto
Nume şi
Prenume
Titluri:
didactic, ştiinţific
Domenii de interes
CV
Listă lucrări
www
1
Alexuta Daniel
ALEXUȚĂ
DANIEL
Asistent
doctorand

Automatizări

CV RO
2
BABANATSAS
MERCE
ROXANA
MIHAELA
Șef de lucrări
doctor
Inginerie

CV EN

Lucrari

RID
3
BABANATSAS
THEOHARIS
Șef de lucrări
doctor
Inginerie

CV EN

Lucrari

RID
4
BĂLAȘ
MARIUS
MIRCEA
Profesor
doctor
Automatizări

CV EN

Lucrari

Works

RID
5
BĂLAȘ
VALENTINA
EMILIA
Profesor
doctor
Automatizări

RID
6
BARBU
IONEL
Profesor
doctor
Inginerie industrială

CV EN

Lucrari

Works

RID
7
BOCÎI
LIVIU
Profesor
doctor
Transporturi

CV EN

Lucrari

RID
8
BUCEVSCHI
ADINA
Conferențiar
doctor
Inginerie

CV EN

Lucrari

RID
9
BULZAN
FLORIN
Șef lucrări
doctor
Inginerie
10
Crisan Catalin
CRIȘAN
GEORGE
CĂTĂLIN
Șef lucrări
doctor
Calculatoare

CV EN

Lucrări

11
CULDA
LAVINIA
Șef lucrări
doctor
Inginerie
RID
12
DRAGU
DANIEL
Șef lucrări
doctor
Calculatoare și
Tehnologia
Informației
RID
13
DUMA
VIRGIL
FLORIN
Profesor
doctor
Inginerie
RID
14

ERDODI
GEZA

Șef lucrări
doctor

Inginerie

CV RO

Lucrări

15
FOGORAŞI
MAGDALENA
Conferenţiar
doctor
Inginerie

Lucrari

Works


RID


16
GAL
LUCIAN
Șef lucrări
doctor
Inginerie

CV EN

Lucrari

RID
17
GAVRILĂ
BOGDANA TANIA
Asistent
doctorand
Inginerie

CV RO

Lucrări

RID
18

GEROCS ATTILA

Șef lucrări
doctor
Inginerie

Lucrări

19
GLĂVAN
DAN OVIDIU
Conferenţiar
doctor
Inginerie
RID
20
IGREŢ
SORIN
Șef lucrări
doctor
Inginerie

CV EN

Lucrari

RID

21

JITARU
LAURENŢIU
Șef lucrări
doctor
Inginerie

CV EN

Lucrari

RID
22

KOMJATY
ANDREI

Șef lucrări
doctor

Inginerie

CV EN

Lucrari

RID
23
MĂNESCU
TIBERIU
Conferenţiar
doctor
Inginerie
RID
24
MICȘA
ADRIANA
Șef lucrări
doctor
Inginerie
RID
25
MIRCEA
RAUL
BOGDAN
Asistent
doctorand

Inginerie

CV EN

RID
26
MNERIE
CORINA
ANCA
Șef lucrări
doctor
Automatizări

CV EN

Lucrari

RID
27
MOŢICA
ADRIANA
Profesor
doctor
Inginerie

CV EN

Lucrari

RID
28
MULLER
VALENTIN
Conferenţiar
doctor
Inginerie
RID
29
NEGRILĂ
RADU
IULIAN
Șef lucrări
doctor
Inginerie
RID
30
PETCUȚ
FLAVIUS MAXIM
Șef lucrări
doctor
Inginerie
RID
31
POPA
ALEXANDRU
Profesor
doctor
Inginerie
RID

32

PUSTIANU
MONICA
Șef lucrări
doctor
Inginerie
RID
33
RADU
IOAN
Profesor
doctor
Inginerie

CV EN

Lucrari

RID
34
SÎRGHIE
CECILIA
Conferentiar
doctor
Inginerie
RID
35
SZABO
MONICA
Conferentiar
doctor
Inginerie
RID
36
TĂNĂSOIU
AURELIA
Șef lucrări
doctor
Inginerie
RID
37
TĂNĂSOIU
BOGDAN
Șef lucrări
doctor
Inginerie
38
WISZNOVSZKY
ELENA STELA
Șef lucrări
doctor
Inginerie
RIDCadre didactice asociate

Nr. crt.
Foto
Nume şi Prenume
Titluri: didactic, ştiinţific
Domenii de interes
CV
PDF
www
1
POPA
MIHAELA
Asistent
doctorand
Inginerie

Electrotehnică,

Energetică

Lucrari

RID