Departament

Nr. crt.
Foto
Nume şi
Prenume
Titluri: didactic, ştiinţific
Domenii de interes
CV
Listă lucrări
www
1
AIRINEI

ERZSEBET
şef lucrări

doctor
inginerie

industrială
CV(RO)

CV(EN)

Lucrări


RO

EN

RID

2
BABANATSAS
MERCE
ROXANA
MiHAELA
asistent

doctorand
inginerie


CV(RO)

CV(EN)

Lucrări
RO

EN

RID

3
BABANATSAS

THEOHARIS
asistent

doctorand
inginerie


CV(RO)

CV(EN)

Lucrări
RO

EN

RID

4


BALAŞ

MARIUS

profesor

doctor
textile


CV(RO)

CV(EN)

Lucrari

Works(EN)RO

EN

RID


5


BALAŞ

VALENTINA

profesor

doctor

automatizăriCV(RO)

CV(EN)

Lucrări


RO

EN

RID6


BARBU

IONEL

profesor

doctor

textileCV(RO)

CV(EN)

Lucrări

Works
RO

EN

RID7
BOCÎI

LIVIU
profesor

doctor
transporturiCV(RO)

CV(EN)

Lucrări

RO

EN

RID


8
BODORIN

POPESCU

NICOLAIE
şef lucrări

doctor
informatică
CV(RO)

CV(EN)

Lucrări


RO

EN

RID


9
BUCEVSCHI

ADINA
şef lucrări

doctor
inginerieCV(RO)

CV(EN)

LucrariRO

EN

RID


10
CULDA

LAVINIA
şef lucrări

doctor
inginerie

RO

EN

RID

11
DEMIAN

DORIN
şef lucrări

doctor
inginerie
CV(RO)

CV(EN)

Lucrări

RO

EN

RID

12
DUMA

VIRGIL
profesor

doctor
automatizări
CV(RO)

CV(EN)

Lucrari

RO

EN

RID


13
FOGORAŞI

MAGDALENA
conferenţiar

doctor
inginerie
CV(RO)

CV(EN)

Lucrări

Works(EN)
RO

EN

RID


14
GAL

LUCIAN
şef lucrări

doctor
inginerie
CV(RO)

CV(EN)

Lucrări


RO

EN

RID

15
GLĂVAN

OVIDIU
conferenţiar

doctor
inginerie
CV(RO)

CV(EN)

Lucrări


RO

EN

RID

16
HUŢIU

GHEORGHE
conferenţiar

doctor
inginerie
CV(RO)

CV(EN)

Lucrări

Works(EN)


RO

EN

RID

17
IGREŢ

SORIN
şef lucrări

doctor
inginerie
CV(RO)

CV(EN)

Lucrări


RO

EN

RID

18
JITARU

LAURENŢIU
şef lucrări

doctor
inginerie
CV(RO)

CV(EN)

Lucrări


RO

EN

RID

19
KAPOSTA

IOSIF
profesor

doctor
inginerie


CV(RO)


CV(EN)

Lucrări


RO

EN

RID

20
KOLEŞ

IOAN
şef lucrări

doctor
inginerie
CV(RO)

CV(EN)

Lucrari


RO

EN

RID

21
KOMJATY

ANDREI


asistent

doctoringinerieCV(RO)

CV(EN)

Lucrări


RO

EN

RID

22
MNERIE

CORINA
şef lucrări

doctor
inginerie
CV(RO)

CV(EN)

Lucrări


RO

EN

RID

23
MORTOIU

DOINA
profesor

doctor
inginerie

industrială
CV(RO)

CV(EN)

Lucrări


RO

EN

RID

24
MOŢICA

ADRIANA
profesor
doctor
inginerie
CV(RO)

CV(EN)

Lucrări


RO

EN

RID

25
MULLER

VALENTIN
conferenţiar

doctor
inginerie


RO

EN

RID


26
MUNCUŢ

ELENA
şef lucrări

doctor
inginerie


RO

EN

RID

27
NEGRILĂ

IULIAN
şef lucrări

doctor
inginerie


RO

EN

RID

28
PERNEVAN

IOAN
şef lucrări

doctor
inginerie
CV(RO)

CV(EN)

Lucrări


RO

EN

RID

29
POPA

ALEXANDRU
profesor

doctor
inginerie


RO

EN

RID


30
PUSTIANU

MONICA
şef lucrări

doctor
inginerie
RO

EN

RID


31
RADU

IOAN
profesor

doctor
inginerie
CV(RO)

CV(EN)

Lucrări


RO

EN

RID

32
SÂRB

MIHAI
şef lucrări

doctor
inginerie
CV(RO)

CV(EN)

Lucrări


RO

EN

RID

33
SÎRGHIE

CECILIA
conferentiar

doctor
inginerie
CV(RO)

Lucrări


RO

EN

RID


34
SIMA

GHEORGHE
profesor

doctor
inginerie
CV(RO)

CV(EN)

Lucrări


RO

EN

RID

35
SZABO

MONICA
conferentiar

doctor
inginerie
CV(RO)

CV(EN)

Lucrări


RO

EN

RID

36
TĂNĂSOIU

AURELIA
şef lucrări

doctor
inginerie


RO

EN

RID


Cadre didactice asociate

Nr. crt.
Foto
Nume şi Prenume
Titluri: didactic, ştiinţific
Domenii de interes
CV
PDF
www
1
BOSCOIANU

MIRCEA
profesor

doctor
inginerie


CV(RO)

Lucrări
RO

EN

RID
2
DRAGU

DANIEL


şef lucrări

doctor
Calculatoare și

Tehnologia

Informației


CV(RO)

Lucrări


RO

EN

RID