Calitate

Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii

  • Preşedinte: Ş.l.dr.ing. Monica Pustianu
  • Membri:
    • Ş.l..dr.ing. Culda Lavinia;
    • Ş.l.dr.ing. Babanatis Teoharis;
    • Student: Cătană Darius;

Rapoarte calitate

CEAC-F Inginerie

  • Formulare de evaluare

Angajabilitate studenţi