Calitate

Comisia de evaluare şi asigurare a calităţii

  • Preşedinte:Conf.univ.dr.ing. Gheorghe Huţiu;
  • Membri:Conf.univ.dr.ing. Valentin Muller;
  • Ş.l.dr.ing. Monica Pustianu;
  • Student Vărşendan Paul Ilie;

Rapoarte calitate

CEAC-F Inginerie

  • Formulare de evaluare

Angajabilitate studenţi