Study programmes

Bachelor’s degree

Automatică şi informatică aplicată

Autovehicule rutiere

Inginerie economică Industrială

Ingineria sudarii

Tehnologia Constructiilor de masini

Tehnologia şi Designul Produselor Textile

Tehnologia Tricotajelor si Confecţiilor

Master’s degree

Ingineria și Managementul Sistemelor Tehnice Complexe

Automatizări şi Sisteme Inteligente

Productica Sistemelor industriale