Admitere


INFO ADMITERE 2019

Sesiunea I de înscrieri se desfăşoară la sediul rectoratului UAV din B-dul Revoluției, nr. 77 în perioada 10.07.2019 - 25.07.2019, de luni până vineri între orele 9.00 -17.00, sâmbătă şi duminică între orele 9.00-13.00 la comisiile de admitere ale facultăţilor din sediul rectoratului UAV, cu excepția Facultății de Teologie unde înscrierea se face la adresa: str. Academia Teologică, nr. 9, Arad.”

Sesiunea II de înscrieri se desfăşoară la sediul rectoratului UAV din B-dul Revoluției, nr. 77 în perioada 02.09.2019 - 11.09.2019.

Acte necesare la înscrierea la admiterea 2019

Pliant admitere 2019

Afiș admitere 2019

Locuri și Specializari Licență

Locuri și Specializări Master

Metodologia privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere în ciclul de studii universitare de licență și master iulie-septembrie 2019

CNRED - Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor

Centralizator licee rural pe judete_2019-2020

Admitere români de pretutindeni

Documente

Procedura operaţionala privind primirea la studii a românilor de pretutindeni în anul universitar 2019-2020

NUMĂRUL DE LOCUR/GRANTURI FINANȚATE DE LA BUGETUL DE STAT
PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI
STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ

Locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursăLocuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursăTOTAL
26154
Locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursăLocuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursăTOTAL
10717
Locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar cu bursă
Locuri fără plata taxelor de școlarizare, dar fără bursăTOTAL
213