Centru de Cercetari "Florin Valu" copy

Coordonatorul Centrului de Cercetari Textile – Florin Vălu

Sediul Centrului de Cercetari Textile – Florin Vălu

 • Corp B, etaj 2, sala 218

Colectivul Centrului de Cercetari Textile – Florin Vălu

Nr.crt

Numele si prenumele

Gradul didactic

Poziția in CCT-FV

link

1

Barbu Ionel

Prof.univ.

director

CV(RO)

Lucrări

2

Popa Alexandru

Prof.univ.

membru

CV(RO)

Lucrări

3

Fogorasi Magdalena

Conf.univ.

membru

CV(RO

Lucrări

4

Szabo Monica

Conf.univ.

membru

CV(RO)

Lucrări

5

Airinei Erszebet

Șef lucr.

membru - secretariat

CV(RO)

Lucrări

6

Pustianu Monica

Șef lucr.

membru

CV(RO)

Lucrări

7

Bucevschi Adina

Șef lucr.

membru

CV(RO)

Lucrări

Dotări

 • Dotarea laboratorului de confectii
 • Dotarea laboratorului de filatura
 • Dotarea laboratorului de finisare chimica textila
 • Dotarea laboratorului de incercari fizico-mecanice
 • Dotarea laboratorului de proiectare tehnologica asistata
 • Dotarea laboratorului de tricotaje

Teme si domenii de interes

În cadrul Centrului de Cercetari Textile – Florin Vălu al Facultaţii de Inginerie, cercetarea ştiintifică are un caracter interdisciplinar, fiind orientată pe mai multe direcţii, pe baza planurilor anuale întocmite la nivelul Facultății de Inginerie.

 • Studii şi cercetãri privind protecţia mediului în procesele industriale
 • Tehnologii performante de realizare a unor materiale textile noi: ţesături, tricoturi şi confecţii
 • Modernizarea şi perfecţionarea proceselor de producţie
 • Modelarea matematică a operaţiilor de finisare şi a unor procese din filatură şi ţesătorie
 • Elaborarea programelor de proiectare asistată de calculator a tehnologiilor de realizare a firelor de bumbac, tip bumbac, lână, tip lână şi liberiene
 • Elaborarea tehnologiilor nepoluante în domeniul textil
 • Cataliza în transfer de fază cu aplicaţii în domeniul textil
 • Procedee fizico-mecanice şi chimice de îmbunătăţire a calităţii materialelor textile
 • Optimizarea proceselor şi utilajelor de finisare în industria textilă
 • Tratamente enzimatice în finisarea chimică textilă
 • Studiile cinetice ale unor procese de finisare chimică
 • Elaborarea tehnologiilor de valorificare a materialelor recuperabile
 • Studiul proceselor de supraconductibilitate
 • Obţinerea de noi materiale cu proprietăţi supraconductibile
 • Regulament